Kalendarz  roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach

 

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. - 31.12.2020 r.

Ferie zimowe

01.02 - 14.02.2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

29-31.03.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04. – 06.04.2021 r.

Zakończenie  roku szkolnego

25.06.2021 r.

Zebrania z rodzicami

drugi tydzień września - według ustaleń wychowawców
Kolejne zebrania będą organizowane według potrzeb oddziałów klasowych.

W roku szkolnym 2020/21 nie planuje się zebrań ogólnych

Konsultacje indywidualne  dla  rodziców

Zgodnie z potrzebami rodziców i nauczycieli

(po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną)

Dni  dodatkowo wolne od  zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

25, 26, 27 maja 2021 r. (egzaminy ósmoklasisty)

02.11.2020 r., 04.06.2021 r.

(Szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
zgodnie z potrzebami rodziców)

Pedagog  szkolny

mgr Agnieszka Bestwina

Poniedziałek  800 - 1130

Wtorek           855 - 1130

Środa              855 - 1230

Czwartek        800 - 845

Piątek             855 - 1130

Logopeda

 

Środa             800 - 1330

Piątek          1000 - 1430

Pielęgniarka szkolna - Edyta Lebioda

Środa            730 - 1130

Intendent -Danuta Plinta

Poniedziałek  -  piątek:  730 - 1330

Świetlica szkolna

Poniedziałek  -  piątek:  800 - 1520

Biblioteka szkolna

Poniedziałek   1000  - 1130

Wtorek            1000 - 1130

Środa:                800 - 1130

Czwartek           800 - 1300

Piątek                800 - 1130

Biblioteka Publiczna – Filia Golasowice (mieszcząca się w  budynku szkoły)

Poniedziałek   900- 1600

Wtorek            900- 1600

Środa            1130 - 1700