HISTORIA SZKOŁY W GOLASOWICACH

 

Przed II wojną światową w Golasowicach funkcjonowały trzy szkoły:

– Szkoła Powszechna nr 1 – państwowa szkoła katolicka dwuklasowa, uczyło się w niej 101 uczniów z Golasowic i Jarząbkowic;

– Szkoła Powszechna nr 2 – państwowa szkoła ewangelicka dwuklasowa z polskim językiem wykładowym, uczyło się w niej 59 dzieci ewangelickich z okolicznych wiosek;

– Szkoła Powszechna nr 3 – była to niemiecka szkoła mniejszościowa z niemieckim językiem nauczania, tzw. sześcioklasówka, założona w 1930 roku przez Niemiecki Związek Szkolny, uczęszczało do niej 216 uczniów mniejszości niemieckiej.

Od 1940 roku istniała tylko jedna wspólna szkoła podstawowa, która mieściła się w budynku Szkoły Powszechnej nr 2 na tzw. Piórowicach. Ze względu na to, że Golasowice do końca kwietnia 1945 roku leżały w strefie przyfrontowej, rok szkolny rozpoczęto w czerwcu, a zakończenie nastąpiło 15 lipca.

Kadrę stanowiło 4 nauczycieli, w tym kierownik Stanisław Moskal.

1 września 1945 roku kierownictwo szkoły objęła pani Zofia Dyduch. Ze względu na bardzo trudne warunki mieszkaniowe dotychczasowa kadra nauczycielska zrezygnowała z pracy, a nowy i jedyny nauczyciel, pan Wojciech Chowaniec, dojeżdżał z Czechowic-Dziedzic do Pruchnej, stamtąd z kolei maszerował 6 kilometrów pieszo, by zdążyć na godzinę 8:00 do pracy. Ta dramatyczna sytuacja – brak pomieszczeń do nauki i mieszkań dla nauczycieli – zmusiła panią kierownik do podjęcia starań o odbudowę dawnej szkoły mniejszości niemieckiej, gdyż szkoła ta miała dostateczną ilość mieszkań nauczycielskich – 4 duże sale lekcyjne i jedną ogromną salę świetlicę ze sceną oraz balkonem.

Jednak wszystko to było w 60% zniszczone – brak dachu, drzwi, okien, pieców, podłóg, zawalone sufity i dziury w murach. Odbudową szkoły zajęła się pani Dyduch, a nauką 220 uczniów zajął się pan Chowaniec. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa miała 2 godziny zajęć dziennie.

W ciągu 4 tygodni budynek szkoły wyremontowano i 1 października 1945 roku uczniowie „przeprowadzili się” do obecnej szkoły.

Już 21 października odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie szkoły, której nadano imię św. Stanisława Kostki, a 4 dni później społeczność szkolna usypała Mogiłę Nieznanego Żołnierza, gdzie co roku 1 listopada organizowano uroczystości żałobne ku czci poległych.

Pierwszy kapitalny remont rozpoczął się w kwietniu 1948 roku i trwał do końca wakacji. W grudniu tego roku podłączono oświetlenie do szkoły i zakupiono głośniki oraz mikrofon, przez który codziennie przed godziną 8:00 podawano uczniom wiadomości bieżące ze szkoły, wsi, kraju i świata. Były to tak zwane „Dzienniki Mikrofonowe”. Prowadziły je dzieci z poszczególnych klas, kolejno, samodzielnie opracowując przemówienia.

Społeczność szkolna starała się pozyskiwać fundusze na różne pomoce. W tym celu organizowano zabawy, z których dochód przeznaczano na zakup przyborów szkolnych, podręczników dla dzieci oraz pomocy naukowych. Jednym z pomysłów, aby zasilić dochód kasy szkoły, było założenie hodowli jedwabników.

Z roku na rok powiększał się majątek szkolny. W latach pięćdziesiątych szkoła posiadała już: pianino, projektor do odtwarzania filmów, telewizor czarno-biały z dużym ekranem, maszyny do szycia oraz warsztaty stolarskie.

W roku szkolnym 1949/50 zmniejszyła się liczba uczniów, gdyż część odeszła do nowej szkoły w Bąkowie.

W ciągu wszystkich lat istnienia szkoły nawiązywano współpracę z innymi placówkami. W 1946 roku skontaktowano się ze szkołą w Radlinie i zorganizowano do niej wycieczkę samochodem ciężarowym, co było na tamte czasy nie lada luksusem. W następnych latach podjęto również współpracę ze szkołami w Roszkowie, Gostyni, Raciborzu oraz Piotrowicach w Czechosłowacji.

Zawsze dbano o jak najsolidniejszą edukację dzieci i o urozmaicenie życia szkolnego. Każdego roku 1 września wszystkie dzieci otrzymywały od Komitetu Rodzicielskiego cukierki lub paczki ze słodyczami, organizowano zabawy choinkowe, uroczyście obchodzono Dzień Dziecka, na który czekali nie tylko uczniowie, ale cała społeczność Golasowic. W tym dniu nie było zajęć edukacyjnych. Odbywały się turnieje i rozgrywki sportowe, np. wyścigi kolarskie, skakanie w workach, chodzenie na szczudłach, wchodzenie po kawałek tortu po gładkim słupie wysokim na około 6 metrów. Za wszystkie konkurencje zwycięzcy otrzymywali bogate i atrakcyjne nagrody.

21 listopada 1964 roku szkole nadano imię gen. Aleksandra Zawadzkiego. Był on działaczem partyjnym, wojewodą śląsko-dąbrowskim.

W grudniu 1965 roku po śmierci pni Zofii Dyduch pochodzący z Pawłowic pan Edward Konieczny objął na ponad 20 lat kierownictwo w golasowickiej szkole. Powyższą funkcję sprawował aż do emerytury.

Objęcie przez niego stanowiska było zwiastunem wielkich zmian. Gmach szkoły został wyremontowany, między innymi zrobiono nową elewację oraz schody wejściowe. Postawiono budynek socjalno-bytowy, w którym mieściła się świetlica, zaplecze kuchenne oraz sala do zajęć technicznych. Budynek ten obecnie stanowi część przedszkola. Na terenie szkoły działało: harcerstwo, PCK, SKO. Dzieci mogły już wtedy zdobyć kartę rowerową. Prężnie funkcjonowało koło szachowe i nasi szachiści zajmowali czołowe miejsca na zawodach gminnych oraz powiatowych. Młodzież w czynach społecznych wykonywała różne prace na rzecz szkoły, między innymi zbierała żołędzie, porządkowała teren przed szkołą, pracowała w szkolnym ogródku.

Co tydzień przed rozpoczęciem zajęć odbywały się apele, dzieci uczęszczały do szkoły w granatowych fartuszkach z białym kołnierzykiem. Strój ten był obowiązkowy dla wszystkich uczniów w całej Polsce.

W 1989 roku nastąpiły zmiany polityczne – Polska ponownie stała się krajem demokratycznym. W 1990 roku lekcje religii powróciły do szkoły jako przedmiot obowiązkowy. Natomiast nieobowiązkowe stały się fartuszki. 1 września 1990 roku dyrektorem szkoły został mgr Józef Kliś, dotychczasowy polonista. W latach 90. wprowadzono do szkoły zwyczaj pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów  zaczęto również organizować w sali Ochotniczej Straży Pożarnej choinki noworoczne, na które zapraszano wszystkich mieszkańców wsi.

W 1995 roku organem prowadzącym szkołę został Urząd Gminy Pawłowice, co zaowocowało wieloma pozytywnymi zmianami w latach następnych, np. budową boiska szkolnego . Pojawiły się również pierwsze komputery – ATARI, kolorowy telewizor i magnetowid. W czerwcu 1996 roku odszedł pierwszy rocznik kończący klasę ósmą.

W roku szkolnym 1998/99 nastąpiła kolejna reforma szkolnictwa, wskutek czego uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy odeszli do gimnazjum. W następnym roku szkołę opuścili ostatni absolwenci klasy ósmej.

W roku szkolnym 1999/2000 dyrektorem szkoły została mgr Bożena Struzik. W 2001 roku zorganizowano pierwszy bezalkoholowy festyn rodzinny dla mieszkańców Golasowic, który od tamtego czasu stał się stałą wiosenna imprezą środowiskową . W tradycję szkoły wpisały się również wigilie szkolne wspólne dla wszystkich pracowników i uczniów oraz zwyczaj organizowania choinek noworocznych z występami dzieci dla rodziców i mieszkańców. Każdego roku na spotkanie z uczniami zapraszano ludzi z pasją takich jak: przyrodnik Grzegorz Kajstura, pisarki Wioletta Pisecka, Elżbieta Grymel, Zofia Przeliorz, Ewa Stadmuller, rysownik Łukasz Zabdyra, pisarz Grzegorz Kasdepke, hodowca i miłośnik zwierząt pan Andrzej Pająk, misjonarz z dalekiej Rwandy, a także twórcy regionalni.

Od 2004 roku co miesiąc wydawana jest szkolna gazetka „Zespolaczek”, w której zamieszczane są artykuły dotyczące funkcjonowania zespołu szkolno-przedszkolnego.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła zmieniła swoje oblicze – została rozbudowana, i dzięki Radzie Gminy, która przeznaczyła na ten cel 2 miliony 728 tysięcy złotych, przeszła kapitalny remont. Rozbudową, remontem, a także modernizacją zajęła się firma pana Ireneusza Domina, która sprawnie, w ciągu zaledwie jednego roku, wykonała wszystkie prace. Dobudowano nowe pomieszczenia: świetlico-stołówkę, kuchnię, salę komputerową, bibliotekę z czytelnią, nowy pokój nauczycielski, salę regionalną, szatnię, prysznice, łazienki oraz przedszkole. Wymieniono okna, drzwi, podłogi i wszystkie instalacje. Przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej  którą wyposażono  w nowy sprzęt sportowy. Zadbano również o otoczenie szkoły. Wymieniono ogrodzenie, wykonano chodniki z kostki brukowej, zrobiono nowy parking. Dzięki  powyższym zabiegom szkoła stała się estetycznym i funkcjonalnym obiektem.

Decyzją Rady Gminy 1 września 2004 roku do szkoły podstawowej przeniesiono przedszkole z ulicy Aleksandra Zawadzkiego i utworzono zespół szkolno-przedszkolny. Szkole nadano  imię Kornela Makuszyńskiego.

Mottem szkoły stały się słowa patrona: „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”.

W 2005 roku przystąpiono do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”, której koordynatorem został pastor Marcin Makula. Zapoczątkowano również Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt: „Kornel Makuszyński przyjaciel dzieci i młodzieży”. Nawiązano kontakt ze szkołami w Kryrach i Marklowicach, noszącymi imię Kornela Makuszyńskiego, tzw. Kornelówkami. Zaproszono je do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym organizowanym przez szkołę golasowicką.

W 2005 roku przystąpiono do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do Pallotyńskiej Adopcji Serca – pierwszymi podopiecznymi szkoły była dwójka dzieci z Rwandy - Benedicta Radukunda i MaitialGitego.

 

W 2006 roku nawiązano współpracę z czeską szkołą w Ropicy. Wspólnie opracowano i zrealizowano projekt  „Euroregion Beskidy to nasza ziemia i wspólna sprawa” –  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Razem przygotowano zawody i rozgrywki sportowe. W roku szkolnym 2010/11 odbyła się pierwsza wymiana dzieci pomiędzy dwiema szkołami. Uczniowie z Golasowic odwiedzili swoich czeskich rówieśników oraz ich rodziny. Podczas rewizyty ropickich dzieci w Polsce zwiedzono m.in. Urząd Gminy w Pawłowicach, OSP w Golasowicach, zorganizowano również wycieczkę do Pszczyny, a także Dzień Czeski, który odbył się w golasowickiej placówce. W 2013 roku wspólnie realizowano projekt „Helios – promowanie postaw proekologicznych w obszarze wykorzystywania energii słonecznej ” – program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w wycieczce do Elektrowni Porąbka-Żar.

W 2007 roku wprowadzono do szkoły jednolity ubiór, tzw. mundurki. Zdecydowano się na rozpinaną bordową bluzę z długim rękawem i bordową koszulkę polo dla dziewcząt oraz granatową bluzę z długim rękawem i granatową koszulkę polo dla chłopców. Obowiązkowe stało się ozdabianie stroju w logo szkoły.

Grono pedagogiczne podjęło starania w celu zaszczepienia w uczniach wrażliwości na potrzeby innych. Wzięto więc udział w różnych akcjach charytatywnych. Wysyłano również fundusze na leczenie dzieci do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ze schorzeniami dróg żółciowych i wątroby LIVER z Krakowa. W 2009 włączono się w program „Pomóż Afryce”, realizowany przez kościół ewangelicki w Polsce i Czechach w celu pozyskiwania funduszy ze sprzedaży kartek i stroików na rzecz Burkino Faso. Fundusze przeznaczono na dożywianie dzieci.

Wspólnie z biblioteką publiczną w Golasowicach przystąpiono do udziału w „Zakręconej akcji”, polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których dochód przeznaczono na pomoc chorym dzieciom.

W roku 2010 hucznie obchodzono 80-lecie szkoły. W odwiedziny przybyło wielu absolwentów oraz nauczycieli, którzy kiedyś tutaj pracowali, między innymi pan Józef Kliś – były dyrektor, Maria i Władysław Saletnikowie, Alicja Kiełkowska, Teresa Konieczny – dawni nauczyciele.

Zaproszeni goście zauważali ogromne zmiany dotyczące przede wszystkim wyglądu placówki.

W roku szkolnym 2010/11 zamontowano tablice interaktywne z dostępem do Internetu. W tym samym roku powstało w Golasowicach „Pole nadziei” wspierające działalność hospicjum. Została również założona drużyna harcerska. W roku szkolnym 2011/12 reaktywowano po kilkuletniej przerwie zespół Golasowianie. W listopadzie 2011 roku, w ramach projektu "Radosna Szkoła",  wybudowano piękny i kolorowy plac zabaw. Powstał on dzięki funduszom Gminy Pawłowice i Ministerstwa Edukacji. Wyposażenie placu pozwala rozładować stres i podreperować kondycję fizyczną dzieci. Zabawa na przeplotni, bujakach, huśtawce, zjeżdżalni i drabinkach to możliwość wspaniałego spędzenia zajęć wychowania fizycznego oraz czasu wolnego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku szkolnym 2013/2014 było otwarcie boiska szkolnego. Prace nad modernizacją trwały od lipca, a uroczyste  oddanie do użytku nastąpiło 13 listopada 2013 roku. Przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Damian Galusek oraz dyrektor ZSP Bożena Struzik. Boisko zostało przygotowane do gry w piłkę siatkową, koszykową i nożną. Nawierzchnię wykonano ze sztucznej trawy. Boisko posiada odwodnienie, bieżnię z elastycznej nawierzchni poliuretanowej, bramki oraz słupy do siatkówki i koszykówki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 370 tysięcy złotych. Z obiektu mogą korzystać wszyscy chętni, po lekcjach i podczas weekendu. W trosce o uniknięcie dewastacji zamontowano monitoring.

W styczniu 2014 jak co roku zorganizowano Choinkę Noworoczną, na którą uczniowie przygotowali stoisko w ramach  ogólnopolskiego projektu edukacyjno – społecznego  „Gwiazdka dla Afryki „ organizowanego przez UNICEF Polska i za symboliczną złotówkę można było kupić szczepionki dla dzieci jednego z najbiedniejszych państw afrykańskich Sierra Leone. Dzieciom z tego państwa brakuje podstawowych szczepień ochronnych, wskutek czego ich życie jest zagrożone. Opiekunkami  akcji były panie katechetki :Agnieszka Kolon i Ilona Grzonka.

W trosce o uczniów i wygodę rodziców został zorganizowany punkt konsultacyjny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z Pszczyny, do którego mogą zwracać się o opinię rodzice uczniów mających problemy z nauką i zachowaniem. Powstała także sala zabaw dla dzieci z klas I–III. Szkoła wzbogaciła się o nowe kamery monitorujące korytarze.

Na uwagę zasługuje również działalność samorządu uczniowskiego, który wspólnie z opiekunem zorganizował: Święto Czekolady, Dzień Życzliwości, Andrzejki, Dzień Edukacji Narodowej, otwarcie boiska. Po raz pierwszy w 2013 roku uczniowie przeprowadzili kwestę na cmentarzu katolickim w Golasowicach – zebrane pieniądze przekazano Hospicjum w Żorach. Uczestniczono także w zakładaniu Pola Nadziei w Jarząbkowicach.

15 czerwca 2014 roku odbył się kolejny Festyn Rodzinny – „Z Bolkiem i Lolkiem dookoła świata”. Każda klasa oraz przedszkolaki przygotowali program artystyczny. Zorganizowano konkursy sportowe, zaproszono chirliderki z Pawłowic oraz klauna.

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszczało 122 uczniów .Odbyło się ślubowanie klas pierwszych  które w historii szkoły zapisały się jako wyjątkowy rocznik, ponieważ utworzono ich aż dwie,

Uczniowie brali udział  w spotkaniu z policjantem i strażakami odbyła się Zabawa Andrzejkowa, akademia z okazji Święta Niepodległości, Dzień Regionu i Wigilia Szkolna zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa. Zespół taneczny Golasowianie wznowił działalność. W listopadzie uczniowie kwestowali na rzecz Hospicjum w Żorach i po raz kolejny brali udział w zakładaniu Pola Nadziei. Miał miejsce Ogólnopolski Tydzień Czytania oraz zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawłowicach noc w bibliotece a także konkurs „Kornel Makuszyński przyjaciel dzieci i Młodzieży", czyli Korneliada. W trosce o zdrowie uczniów odbyło się spotkanie z pracownikami Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji w Katowicach połączone z diagnozą stanu uzębienia. Uczniowie klas IV-VI zostali objęci przeglądami dentystycznymi finansowanymi przez Urząd Gminy, a dla klas pierwszych zorganizowano badanie w kierunku wykrycia wad postawy. Dzieci brały udział w licznych akcjach: „Szklanka mleka", „Owoce i warzywa w szkole", „Czytające szkoły", „Śniadanie daje moc", „Ratujemy pszczoły", „Kolędnicy misyjni" oraz zbiórka makulatury. Uczniowie mieli okazję nabywać umiejętności prezentowania się na forum szkoły, uczestnicząc w imprezach, konkursach i zawodach sportowych.

W czerwcu zorganizowano Festyn Rodzinny połączony ze wspomnieniem kolejnej rocznicy powstania szkoły pod hasłem „85 lat minęło”.

Na terenie szkoły działa  Spółdzielnia Uczniowska prowadząca sklepik z artykułami biurowymi, napojami i przekąskami. Samorząd uczniowski zorganizował Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz Dyskotekę Andrzejkową, włączył się również w organizowanie takich imprez jak: Dzień Edukacji Narodowej, Tydzień Bezpieczeństwa, Mam Talent, Dzień Gier Planszowych, zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt, apel wielkanocny. Z inicjatywy samorządu wprowadzono Dzień bez Zadania Domowego oraz Dzień bez Pytania. Bardzo intensywnie działała biblioteka szkolna która prowadziła lekcje biblioteczne, kiermasz podręczników. Kontynuowano współpracę z GOK, GOS, OSP, Gminną Biblioteką Publiczną w Pawłowicach, Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Pszczynie. Nawiązano kontakt z Uczniowskim Klubem Sportowym Gwarek i Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej – Koło Młodego Przyrodnika oraz ze Stowarzyszeniem Szachowym Gminy Pawłowce. W ramach współpracy ze szkołą w Ropicy grupa uczniów wraz z  dwiema wychowawczyniami i dyrektorem brała udział w uroczystościach 110-lecia szkoły w Czechach. Dziesięcioro uczniów nawiązało korespondencję e-mail z rówieśnikami   czeskiej Ropicy.

Podczas wakacji wykonano prace remontowe – wyrównano nawierzchnie chodników i naprawiono schody.

W roku szkolnym 2015/2016r rozpoczęło naukę  127 uczniów . Uroczystą akademię inauguracyjną „ na wesoło” przygotowali uczniowie klas starszych. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel oraz Dyrektor GZO Jan Figura.

14 października odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej połączone z obchodami DEN. Uczniowie klasy pierwszej pod czujnym okiem wychowawczyni pani A.Goraus zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.

15 września z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodzono Międzynarodowy Dzień Kropki. Zorganizowane zostały zajęcia tematyczne „z kropką" w czasie, których uczniowie zostali zapoznani z genezą, pochodzeniem i znaczeniem święta.

21 września uczniowie klas IV-VI brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Pod hasłem „Wyprawa poprawa” sprzątali teren Golasowic. W akcję włączył się WSA i Dyrektor GZO.

W dniach 12-21 października zorganizowano w szkole akcję pod hasłem „ Tydzień Bezpieczeństwa”. W tym czasie przeprowadzono szereg działań oraz spotkań poświęconych bezpieczeństwu uczniów.

1 października w placówce szkolnej rozpoczęła działalność Publiczna Biblioteka – zajmuje jedno z pomieszczeń szkolnych. W październiku reaktywowany został zespół taneczny Golasowianie , łączący taniec ludowy z nowoczesnym.

15 października uczniowie klas młodszych uczestniczyli  w warsztatach „Potrawy  z kuchennej półki” prowadzonych przez Uniwersytet Dziecięcy Unikids z Bielska – Białej.  Celem udziału w warsztatach był rozbudzenie wyobraźni, kreatywności oraz twórczości dzieci.

W ramach współpracy z Unicefem w październiku  przystąpiono do projektu „Mali uczniowie idą do szkoły” .  Uczniowie wykonali książki, które otrzymywali uczestnicy  zabawy choinkowej za przekazanie darowizny na rzecz dzieci z Mali  .

Od początku roku szkolnego podjęło działanie Koło Młodego Przyrodnika prowadzone  przy współpracy POPP w Pszczynie.

27 października uczniowie klas II i III uczestniczyli w XIII Pawłowickich Spotkaniach Teatralnych „Melpomania” w Centrum Kultury w Pawłowicach.

1 i 2 listopada 2015r. uczestniczyliśmy kolejny raz w charytatywnej akcji "Zapalmy Płomyk Nadziei" kwestując przy cmentarzu na rzecz Hospicjum im.Jana Pawła II w Żorach

3 listopada świetowaliśmy „Światowy Dzień Postaci z Bajek” , w obchody tego święta włączyli się wszyscy pracownicy placówki.

10 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne rodziców i dzieci klas  drugich, w trakcie którego odbyło się przedstawienie w wykonaniu Rodziców, wspólne tańce i zabawy.

12 listopada odbyła się  przygotowana przez uczniów klasy VI akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości.

25 listopada uczniowie klas II we współpracy biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej świętowali Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dla uczniów kl IIa i IIb zorganizowano zajęcia  podczas których  przedstawiono historię misia. 25 listopada odbyła się Zabawa Andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

Uczniowie wraz rodzicami włączyli się w akcję „ Prezent pod choinkę”- przygotowane upominki przekazane zostały  dzieciom z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.

4 grudnia uczennice klasy V i VI wspólnie z Mikołajem  odwiedziły podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach przynosząc upominki i życzenia.

17 grudnia uczniowie klas II wspólnie z rodzicami i wychowawcami zorganizowali  wigilijne spotkanie klasowe podczas którego przedstawili program artystyczny . 22 grudnia odbyło się na sali gimnastycznej spotkanie wigilijne  całej społeczności szkolnej.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie włączając się do akcji misyjnej i kolędowali zbierając datki na rzecz biednych dzieci z krajów misyjnych. Zebrana kwota została przekazana na konto misyjne "Dzieciom z Madagaskaru". 

W grudniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz koła młodego przyrodnika  zorganizowano akcję dobroczynną „Chwila dla Pupila”. Zebraną karmę i inne przedmioty przekazano do schroniska w Jastrzębiu Zdroju.

W styczniu 2016 r szkołę odwiedziło dwoje wolontariuszy- studentów Aigerim Pazylowa z Kirgistanu i Fabrizio Marrocchi z Kostaryki. Wolontariusze biorący udział w projekcie KidSPEAK  przybliżyli uczniom kraj z którego przybyli:  kulturę, geografię, taniec, język, ciekawostki. Językiem , którym się posługiwali na zajęciach był angielski. Egzotyczni goście zwiedzili zamek w Pszczynie, spotkali się z Wójtem Gminy.

29 lutego 2016 r. uczniowie klasy II B uczestniczyli w warsztatach lingwistycznych „Uczymy się esperanto” przy współpracy z Publiczną Biblioteką w Golasowicach. Drugoklasiści poznali idee języka, rozwiązywali zagadki, rebusy.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. odbył się Dzień Hobbysty, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas I-VI mogli  podzielić się swoimi zainteresowaniami i pokazać własną kolekcję .Gościem specjalnym tego dnia był nasz absolwent pan Marcin Słowik , którego pasją są rajdy samochodowe.

1 kwietnia z inicjatywy samorządu Uczniowskiego został zorganizowany szkolny konkurs „Mam Talent”. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne, plastyczne.

5 kwietnia szóstoklasiści pisali sprawdzian kończący szkołę podstawową. Zgodnie z planami reformy w edukacji to ostatni rocznik piszący sprawdzian i ostatni szóstoklasiści odchodzący do gimnazjum. Osiągnęliśmy wyniki wyższe niż średnie wyniki szkół powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego.

7 kwietnia odbył się na terenie szkoły pierwszy z cyklu „wieczór z pasją” dla mieszkańców Golasowic. Zorganizowany został we współpracy z Biblioteką Publiczną – Filia Golasowice. Zaproszeni goście pani Beata Banaś – Fudali i pan Stanisław Fudali opowiadali o swojej podróży przez Azję, prezentując zdjęcia, filmiki, prywatne albumy.

21 kwietnia odbyły się warsztaty astronomiczne pod hasłem „Odkryj wszechświat na nowo”. Prowadzący Dawid Barteczko i Michał Witek zabrali uczniów  w wirtualną podróż po Układzie Słonecznym. Pod okiem prowadzących uczniowie mogli skorzystać z  teleskopu Newtona.

22 kwietnia jak co roku obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi. Odbył się apel na którym  klasa V zaprezentowała przedstawienie o Królewnie Snieżce i Ekoludkach. Podsumowano konkursy ekologiczne i nagrodzono zwycięzców. Uczestniczyliśmy w sprzątaniu sąsiadujących ze szkoła ulic.

Również w kwietniu (23)  uczniowie brali udział w Kongresie Misyjnym w Rudach Raciborskich pod hasłem „ Od chrztu do misji”. Brali również udział 26 kwietnia w Turnieju Strzeleckim dla uczniów klas szóstych zorganizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

7 maja w szkole odbył się II Gminny Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas pierwszych. W sportowych zmaganiach brali udział uczniowie z pięciu szkół.

Od 30 maja – 3 czerwca obchodzono w Zespole Szkolno – Przedszkolnym XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tym razem do głośnego czytania zostali zaproszeni tegoroczni maturzyści.

1 czerwca w Dniu Dziecka uroczyście obchodzono Dzień Patrona czyli „Korneliadę”. Przygotowano prezentację multimedialną o życiu K. Makuszyńskiego, zorganizowano quiz dla publiczności oraz przedstawienie „Pan Kornel i awantura w raju”. Odbył się również Dzień Sportu jako czas integracji i promocji zdrowia. Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach klasowych, turnieju piłki nożnej i unihokeja.

10 czerwca 2016 zorganizowano wycieczkę do Wrocławia klas IV –VI. Zwiedzono m.in Afrykarium, Ogród Zoologiczny, Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski.

W czerwcu odbyły się Mistrzostwa Szkoły w szachach, współorganizowane przez Stowarzyszenie Szachowe.

21 czerwca w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów w szkole, zorganizowano wyjazd klasy I  do Miasteczka Ruchu Drogowego w Pawłowicach, gdzie dzieci wzięły udział  w zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

16 czerwca klasy I - III uczestniczyły w wycieczce do kopali soli w Bochni.

19 czerwca został zorganizowany bezalkoholowy Festyn Rodzinny dla mieszkańców wsi.

Każda klasa zaprezentowała program artystyczny, występy uczniów były przeplatane licznymi zabawami i konkursami dla dzieci i rodziców.

24 czerwca 2016 roku na uroczystej akademii zostały rozdane świadectwa i nagrody. Najlepszymi absolwentami szkoły zostali Paulina Kaul, Artur Mach, Wiktoria Macura. 

 

1 września  2016r. rozpoczęło naukę  117 uczniów. Uroczystą akademię inauguracyjną 2016/2017 r. przygotowali uczniowie klas trzecich oraz piątej i szóstej pod kierunkiem pani Anety Wantuły i pani Ewy Kaul. W zastępstwie nieobecnej pani dyrektor B.Struzik, przywitała wszystkich zgromadzonych pani T.Pietkun.

2 września obchodzono w szkole Narodowy Dzień Czytania Sienkiewicza. Projektowi  patronuje prezydent Andrzej Duda a narodowe czytanie odbyło się już po raz szósty. W czytanie włączyli się wszyscy wychowawcy klas.

15 września 2016 r. już po raz drugi z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego włączono się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.

16 września uczniowie klas II, III a i  III b oraz IV uczestniczyli w XXIII edycji akcji „Sprzątanie Świata”, które zostało zorganizowane pod hasłem „Podaj dalej…..Drugie życie odpadów”. Celem akcji jest promowanie poszanowania zasobów oraz segregacja odpadów..

22 września klasy trzecie uczestniczyły w  wycieczce do piekarni pana Eugeniusza Kowalskiego w Golasowicach, gdzie zapoznali się z procesem pieczenia chleba.

30 września uczniowie klas III a i b oraz IV brali  udział  w zawodach sportowych  z rzucanki siatkarskiej w czeskiej Ropicy.

Na początku roku szkolnego na korytarzu szkolnym  zostało zainstalowane tzw. poidełko zapewniające stały dostęp do czystej wody pitnej. Uczniowie otrzymali również kolorowe bidony, aby wygodnie korzystać w wody.

7 października cała szkoła brała udział w Światowym Dniu Uśmiechu.

10 października uczniowie klas I i II wzięli udział w spotkaniu z dogoterapeutą.

11 października uczniowie klasy pierwszej oraz przedszkolaki uczestniczyli w spotkaniu z policjantem panem Wojciechem Mroczko z Komendy Policji w Pawłowicach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

12 października klasy I-III brały udział w spotkaniu z pisarzem Waldemarem Cichoniem autorem książek o kocie Cukierku.

14 października 2016  odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I  oraz akademia z okazji DEN przygotowana przez klasę piątą. Po akademii uczniowie obejrzeli sceniczną adaptację wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK – ART. Z Krakowa.

24 i 25 października  klasy I i II odwiedziły miłośnika i hodowcę gołębi pana Stanisława Kustwana z Golasowic.

25 października 2016 r.  obchodzono Światowy Dzień Makaronu.

W dniach 30 października - 4 listopada uczniowie po raz kolejny we współpracy ze studencką organizacją AIESC z Katowic uczestniczyli w projekcie KIDSPEAK. W zespole  gościły dwie wolontariuszki: z Egiptu – Dina i z Korei Południowej – Erin. Ideą projektu jest promowanie tolerancji, wielokulturowości oraz dostarczanie wiedzy o krajach, z których pochodzą.

1 listopada 2016r.po raz  kolejny wzięto udział w charytatywnej akcji "Zapalmy Płomyk Nadziei 2016", kwestując przy cmentarzu na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

4 listopada  świętowano „Światowy Dzień Postaci z Bajek” , w obchody tego święta włączyli się wszyscy  pracownicy placówki.

Również 4 listopada uczniowie klas II i III uczestniczyli w Gminnym Turnieju Gier i Zabaw.

7 listopada klasy I – III uczestniczyły w zajęciach „Spotkanie z Folklorem” zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowicach. Zajęcia przybliżyły uczniom tradycje i kulturę Górnego Śląska.

9 listopada klasy: I i II brały udział w zajęciach z bezpieczeństwa ruchu drogowego „Powiat pszczyński – bezpieczne miejsce”. Zajęcia prowadzone były przez policję i straż pożarną.

23 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował Andrzejki – dzień wróżb i zabaw.

6 grudnia wszystkich uczniów odwiedził święty Mikołaj. Tym dniu uczniowie klasy III b odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach gdzie, zaprezentowali program artystyczny, przynieśli drobne upominki i złożyli życzenia.

W grudniu, po raz kolejny uczniowie wraz rodzicami oraz nauczyciele włączyli się w akcje charytatywne „Szlachetna paczka”  oraz „Prezent pod choinkę”- przygotowane upominki przekazane zostały  dzieciom z Ukrainy, Białorusi i Rumunii .

22 grudnia odbyło się na sali gimnastycznej spotkanie wigilijne  całej społeczności szkolnej.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie włączając się do akcji misyjnej,  kolędowali,   zbierając datki na rzecz ubogich dzieci z krajów misyjnych. Pozyskane fundusze zostały przekazana na rzecz dzieci z Tajlandii. 

13 stycznia 2017 roku w budynku ZSP po raz pierwszy została zorganizowana „Noc w bibliotece” która trwała od 20 do 7 rano. Organizatorami imprezy były biblioteka szkolna i publiczna.

6 lutego 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym zorganizowano tradycyjnie Choinkę Noworoczną dla dzieci oraz mieszkańców Golasowic. Imprezę karnawałową rozpoczęły występy uczniów i przedszkolaków.

Po raz kolejny społeczność szkolna włączyła się do akcji UNICEF-u „Wszystkie kolory świata” - podczas balu w zamian za dobrowolna darowiznę na rzecz dzieci w Angoli można było otrzymać laleczki uszyte przez uczniów. Zebrane fundusze przeznaczono na szczepionki dla afrykańskich dzieci.

W dniach 6 -12 lutego  szkołę odwiedziła wolontariuszka z Indonezji – Kania Anggraini Putra, która prowadziła zajęcia w języku angielskim, przybliżając uczniom kulturę swojego kraju. Wolontariuszka przybyła dzięki współpracy ze studencką organizacją AIESEC.

16 lutego  klasy trzecie uroczyście obchodziły Dzień Babci i Dziadka prezentując, program artystyczny zaproszonym gościom.

21 lutego biblioteki szkolna i publiczna zorganizowały akcję promującą czytelnictwo i biblioteki o nazwie –Flash mob – „Drzewo czytelnika”.

2 i 3 marca 2017 w szkole został zorganizowany profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego prowadzony przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej z Jastrzębia Zdroju oraz Żor.

2 marca uczniowie klasy I i II wzięli udział w wycieczce do Muzeum Ognia w Żorach, gdzie obejrzeli prezentację na temat tradycji związanych z ogniem.

21 marca odbył się „Szkolny  Konkurs Mam Talent” - uczniowie rywalizowali na płaszczyźnie wokalnej, muzycznej, tanecznej, gimnastycznej i recytatorsko- aktorskiej.

29 marca uczniowie brali udział w gminnym etapie  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego dla szkół podstawowych, który odbył się  w Pielgrzymowicach.

5 kwietnia 2017 r. uczniowie klas II – III  uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez panią Lucynę Jabłekę,  z biblioteki pedagogicznej w Pszczynie. Tematem spotkania,  były „Dzieci z Czarnego Lądu – prawa dziecka i ich przestrzeganie na świecie”.

7 kwietnia uczniowie brali udział  w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego w Wiśle Małej gdzie zdobyli II miejsce.

10 kwietnia klasy V i VI uczestniczyły w spotkaniu z podróżnikiem panem Zdzisławem Rabendą pod hasłem „Dmuchanym kajakiem przez Polskę. 1200 km rzecznej przygody”.

12.04.2017 r. w odbył się uroczysty apel wielkanocny dla uczniów, przedszkolaków oraz pracowników ZSP. Program artystyczny przygotowały klasy trzecie pod kierunkiem pani katechetki. Młodzi artyści przypomnieli zwyczaje i obrzędy wielkanocne,

21 kwietnia w ramach  obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas IV, V i VI odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej znajdujące się przy Oczyszczalni Ścieków w Ruptawie.

W dniach 24-28 kwietnia uczniowie brali udział w konkursie „Puszki aluminiowe, baterie zbieramy, bo o środowisko dbamy” zorganizowanym przez Wójta Gminy Pawłowice.

W maju 2017 roku w klasie IV realizowano program edukacji antynikotynowej pod patronem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka „Bieg po zdrowie”.

1 czerwca uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Ogrodzieńca, a dzieci klas młodszych do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

2 czerwca po raz pierwszy włączono się do ogólnopolskiej akcji wspierającej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”. Cała społeczność szkolna zgromadziła się na boisku szkolnym, po czym uczniowie ustawili się w „żywe” litery, z których powstał napis „KSIĄŻKA”. Każde dziecko przyniosło swoją ulubioną książkę i resztę godziny lekcyjnej wszyscy uczniowie spędzili na czytaniu.

W tym dniu  obchodzono dzień Patrona Szkoły „Korneliadę”.

4 czerwca 2017r. uczniowie klas trzecich wyjechali na dwutygodniowy pobyt na Zielonej Szkole w Łebie.

4 czerwca został zorganizowany bezalkoholowy Festyn Rodzinny, podczas którego uczniowie zaprezentowali program artystyczny, uczestniczyli w konkursach sportowych i zabawach.

Od 5.06 do 9 czerwca po raz kolejny obchodzono XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża” Gośćmi czytającymi byli dziadkowie naszych uczniów.

12 czerwca klasa I brała udział w akcji „Bezpieczne wakacje" - zorganizowano wyjazd uczniów do Miasteczka Ruchu Drogowego w Pawłowicach.

22 czerwca odbyło się spotkanie z panem Andrzejem  Pająkiem – przyrodnikiem i hodowcą zwierząt.

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 wchodzi w życie reforma oświaty – likwidacji ulegną gimnazja a szkoły podstawowe sześcioletnie zostaną przekształcone w ośmioletnie. Dlatego klasa szósta pozostała w szkole i od września rozpocznie naukę jako  siódma klasa szkoły podstawowej.