Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Golasowicach

Nasza szkoła słynie w całej gminie z różnorodnych akcji, które prowadzimy od wielu lat i ciągle przystępujemy do nowych.