Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Ochrona danych osobowych/RODO

08 października 2019 00:48 | Ochrona danych osobowych/RODO

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

W dokumentacji aplikacyjnej prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń: Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach

czytaj więcej »

08 października 2019 00:47 | Ochrona danych osobowych/RODO

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach adres : 43 -252 Golasowice ul. Z. Nałkowskiej 2 e-mail:

czytaj więcej »

08 października 2019 00:46 | Ochrona danych osobowych/RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów

AdministratoremPani/Panadanychosobowychoraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach adres : 43 -252 Golasowiceul. Z. Nałkowskiej 2 e-mail:

czytaj więcej »

08 października 2019 00:44 | Ochrona danych osobowych/RODO

Klauzula informacyjna dla pracowników

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach adres : 43 -252 Golasowice ul. Z. Nałkowskiej 2

czytaj więcej »

08 października 2019 00:40 | Ochrona danych osobowych/RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach adres : 43 -252 Golasowice ul. Z. Nałkowskiej 2 e-mail:

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 23:23 | Ochrona danych osobowych/RODO

Zmiana danych

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach jako przedstawiciel Administratora Danych Osobowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach zawiadamia, że uległy zmianie dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aktualnie z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach...

czytaj więcej »