Ochrona danych osobowych/RODO

24 stycznia 2019 23:23 | Ochrona danych osobowych/RODO

Zmiana danych

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach jako przedstawiciel Administratora Danych Osobowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach zawiadamia, że uległy zmianie dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aktualnie z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach...

czytaj więcej »

24 maja 2018 14:18 | Ochrona danych osobowych/RODO

Klauzula o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach ul. Z. Nałkowskiej 2, 43 - 252 Golasowice tel. /32/ 4723-201 E-mail: zspgolasowice@op.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz dane kontaktowe: nr tel. 881 – 720 – 700; email...

czytaj więcej »