Projekt eTwinning

19 listopada 2017 01:37 | Projekt eTwinning

Projekt eTwinning - europejska współpraca szkół

W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka przystąpiła do kolejnego projektu programu eTwinning. Panie Anna Sereta-Kania oraz Maria Lerch kontynuują współpracę z nauczycielem z Estonii - Kavastu oraz nowymi partnerami z Litwy i Turcji.

We wrześniu otrzymaliśmy akceptację Centralnego oraz Krajowego Biura eTwinning, by razem prowadzić działania projektowe pod nazwą "Sporty School". Celem tegorocznej edycji programu eTwinning jest propagowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, który ma wpływ na ich zdrowie, popularyzowanie rozsądnego spędzania wolnego czasu,  wzbogacanie wiedzy uczniów na temat różnych rodzajów sportu, który mogą uprawiać. Ponadto dzieci podczas trwania projektu zapoznają się z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych, uświadomią sobie ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Projekt eTwinning to także wspaniała okazja by uczniowie poznali kraje, miasta, szkoły, nauczycieli i uczniów z różnych części świata.  Międzynarodowa współpraca placówek pozwala dzieciom na doskonalenie umiejętności wykorzystania języka angielskiego, nowoczesnych technologii,  pracy grupowej i współpracy z innymi. Inspirowana w ten sposób młodzież może chętniej i efektywniej dążyć do nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami z innych państw.

 

Postęp działań:

Każda ze szkół odpowiedzialna jest za przeprowadzenie kilkunastu aktywnych przerw międzylekcyjnych, podczas których uczniowie prezentują przygotowane przez nich propozycje ćwiczeń. Zachęcają pozostałe dzieci do krótkiego treningu. Wszystkie działania w szkołach partnerskich są podsumowywane i omawiane na TwinSpace. Ewaluacja działań odbywać sie będzie podczas lekcji online. Współpraca z partnerami odbywać się będzie na bieżąco.

 

Planowane rezultaty:

  • publiczna TwinSpace (informacje, fotografie, wideo, prezentacje);
  • przyrost wiedzy na temat form aktywnego spędzania czasu;
  • wzrost umiejętności rozsądnego gospodarowanie własnym czasem;
  • zainteresowanie nauką, komunikowaniem się w języku  obcym;
  • wykształcenie postawy otwartości  i ciekawości wobec innych narodowości;
  • wzrost umiejętności komputerowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z postępu działań.

Przeczytano: 390 razy. Wydrukuj|Do góry

eTwinning - współpraca szkół