Projekt eTwinning

29 stycznia 2017 19:27 | Projekt eTwinning

Kolejna edycja programu eTwinning

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do kolejnego projektu programu eTwinning. Panie Anna Sereta-Kania oraz Maria Lerch nawiązały współpracę z 6 szkołami partnerskimi z:

  • Polski - Wyry,
  • Estonii - Kavastu,
  • Turcji - Yenişehir/Mersin,
  • Bułgarii - Płowdiw,
  • Rumunii - Matca,
  • Gruzji - Napareuli.

W listopadzie otrzymaliśmy akceptację Centralnego oraz Krajowego Biura eTwinning. Razem będziemy realizować projekt pod nazwą "Health 4 life", którego celem jest wzbogacanie wiedzy uczniów o zdrowiu człowieka i właściwym odżywianiu. Ponadto dzieci podczas trwania projektu zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania, uświadomią sobie jego znaczenia dla zdrowia człowieka, będą kształtować nawyki zdrowego odżywiania, analizować piramidy pokarmowe oraz omawiać skutki niedoboru i nadmiernego spożycia poszczególnych składników pokarmowych. Projekt eTwinning to także wspaniała okazja by uczniowie poznali kraje i miasta partnerskie oraz ich popularne dania, korzystały z zasobów owoców i warzyw danego regionu, doskonaliły umiejętności wykorzystania języka angielskiego oraz nowoczesnych technologii, doskonaliły umiejętności pracy grupowej i współpracy z innymi, inspirowani zostali do kreatywnego myślenia oraz nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami z innych państw.

 

Postęp działań:

Każda ze szkół odpowiedzialna jest za wykonanie prezentacji o swojej placówce, przedstawienie grup, zaprezentowanie ulubionych warzyw i owoców,  piosenki i gry związanej z tematem, stworzenie piramid żywieniowych, warzywnego i owocowego przyjaciela, dwujęzycznego słownika oraz własnoręcznie wykonanego drugiego śniadania. Współpraca z partnerami odbywać się będzie na bieżąco.

 

Planowane rezultaty:

• publiczna TwinSpace (informacje, fotografie, wideo, prezentacje);

• przyrost wiedzy na temat zdrowego żywienia i produktów pokarmowych z innych regionów świata;

• zainteresowanie nauką, komunikowaniem sie w języku  obcym;

• wykształcenie postawy otwartości  i ciekawości wobec innych narodowości;

• wzrost umiejętności komputerowych.


Przeczytano: 454 razy. Wydrukuj|Do góry

PROJEKT E-TWINNING