Aktualności

03 lipca 2019 12:21 | Aktualności

Nabór na stanowiska nauczycieli

Nabór na stanowiska nauczycieli

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golasowicach

 

Rodzaj zajęć

Wymiar etatu

Czas zatrudnienia

Wymagane kwalifikacje

Wymagane dokumenty

surdopedagogika

3/20 (wakat)

od 01.09.2019 r.

do 31.08.2020 r.

wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe

 

podanie, cv, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie
o niekaralności, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

matematyka

16/18 (wakat)

biologia, przyroda

8/18

(zastępstwo)

wychowanie fizyczne
(nauczyciel z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej)

8/18

(wakat)

Doradztwo zawodowe

20 godz. zajęć w klasie VII,VIII

 

Składanie ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w dniach 05.07.2019 r. – 23.07.2019 r.  w sekretariacie ZSP – Golasowice w godz. 8:00 - 14:00, ul. Z. Nałkowskiej  2,
43 - 252  Golasowice w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz napisem „Nabór na stanowisko nauczyciela …………………………..……… w ZSP Golasowice”.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi warunki rekrutacji odbędą się 29.07.2019 r. Informacja o dokładnym terminie zostanie przesłaną pocztą elektroniczną.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Golasowicach

ul. Z. Nałkowskiej 2,

43-252 Golasowice

(32) 47-23-201

Przeczytano: 171 razy. Wydrukuj|Do góry