Aktualności

21 lutego 2019 22:13 | Aktualności

Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Golasowicach na rok 2019/2020

  1. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) od 15.02.2019 r. do 01.03.2019 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w Publicznym Przedszkolu w Golasowicach


2) od 04.03.2019 r. do 15.03.2019 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ;

 

3) do 21.03.2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

4)  25.03.2019  r. do godz. 14.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

5) do 29.03.2019 r. – potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia;

 

6) do 01.04.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przeczytano: 411 razy. Wydrukuj|Do góry