Kadra

Agnieszka Rozmarynowska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Język polski

Dyrektor
Nauczyciel języka polskiego