Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Kadra

Agnieszka Rozmarynowska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor
Nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Goraus

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Niedziela

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Kania

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Beata Kozłowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Anna Sereta-Kania

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Mariola Kocur

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego i edukacji czytelniczo-medialnej
Bibliotekarz

Agnieszka Kolon

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii, zajęć komputerowych i informatyki

Maria Lerch

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel przyrody i geografii

Maria Ozimek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii

Ewa Kaul

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jadwiga Trzaskalik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy

Beata Lala

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania przedszkolnego


Agnieszka Bestwina

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Pedagog
Wychowawca świetlicy

Ewa Jankowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Anna Pękala

Funkcja: Nauczyciel

Gabriela Stuchlik

Funkcja: Nauczyciel

Monika Huculak

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Holewik

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Cielanga

Funkcja: Nauczyciel

Aneta Wantuła

Funkcja: Wychowawca

Anna Sobkowicz

Funkcja: Administracja

ks. Waldemar Pawlik

Funkcja: Nauczyciel

Sebastian Sobkowicz

Funkcja: Nauczyciel

Edyta Kurłowicz

Funkcja: Nauczyciel

Aneta Folwarczny

Funkcja: Nauczyciel

Mikołaj Pietrzyk

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Socha

Funkcja: Administracja

Ewelina Knapik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Sitek - Matuszewska

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Balas

Funkcja: Administracja

Magdalena Błachut - Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Matera - Hoinkis

Funkcja: Logopeda