Kadra

Beata Lala

Funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca:

Biedronki