AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Kadra

Ewa Kaul

Funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca:

Krasnale