Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Kadra

Beata Lala

Funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ewa Kaul

Funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ewelina Knapik

Funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Kolon

Funkcja: religia katolicka

Agnieszka Lenart

Funkcja: logopeda

Aneta Folwarczny

Funkcja: nauczyciel specjalista

Beata Kozłowska

Funkcja: nauczyciel specjalista