AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Bezpieczeństwo cyfrowe

 

Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W poradniku, skierowanym przede wszystkim do szkół, zaprezentowane zostały informacje o wybranych zagrożeniach na które narażone są dzieci i młodzież korzystające z internetu oraz propozycje procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Poradnik