Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach

 

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.- 31.12.2019 r.

Ferie zimowe

13.01.- 26.01.2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

06.04. – 08.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04. – 14.04.2020r.

Zakończenie  roku szkolnego

26.06.2020r.

Zebrania z rodzicami

11.09.2019 r.,

12.11.2019 r.,

09.01.2020 r.,

31.03.2020 r.,

12.05.2020 r.

(lub wg potrzeb oddziałów klasowych)

Konsultacje indywidualne 
dla  rodziców

Zgodnie z potrzebami rodziców
i nauczycieli

(po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną)

Dni  dodatkowo wolne od  zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

31.10.2019 r.

21, 22, 23. 04. 2020 r. (egzaminy ósmoklasisty)

12.06.2020 r.

(Szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
zgodnie z potrzebami rodziców)

Pedagog  szkolny

mgr Agnieszka Bestwina

Poniedziałek 1035 - 1235

Wtorek 940 - 1140

Środa  940 - 1240

Logopeda

mgr Agnieszka Lenart

Środa 900– 1425

Czwartek 1215 - 1425

Pielęgniarka szkolna

Edyta Lebioda

Środa 800– 1130

Intendent

Danuta Plinta

Poniedziałek  - Piątek:700 – 1300

 

Świetlica szkolna

Poniedziałek  - Piątek: 800 - 1520

Biblioteka szkolna

Poniedziałek: 950- 1250

Wtorek: 830 - 1130

Środa: 800 - 930, 1045 - 1245

Czwartek: 830 - 930, 1045 - 1245

Piątek: 800 - 1030

Biblioteka Publiczna – Filia Golasowice (mieszcząca się
w budynku szkoły)

Poniedziałek: 800- 1300

Wtorek: 1000 - 1700

Środa: 1030 - 1700

Czwartek: 1030 - 1700

Piątek: 800- 1300