Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Akcje

Nasza szkoła słynie w całej gminie z różnorodnych akcji, które prowadzimy od wielu lat i ciągle przystępujemy do nowych.