AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Program dla szkół

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 - 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 - 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania. 
Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko, korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. 

Mleko, przetwory mleczne oraz warzywa i owoce jedzone w szkole w ciągu dnia zapewniają dzieciom i młodzieży zdrowie, ułatwiają naukę, dodają energii.

W ramach nowego programu  uczniowie klas I – V będą:

  • otrzymywali bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne
  • brali udział w działaniach edukacyjnych, mających poprawić ich wiedzę  na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.