AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Mój opiekun

Głównym celem akcji "Mój opiekun" jest pomoc uczniom klasy I w przystosowaniu się do warunków szkolnych. Opiekunowie (uczniowie klasy VI) starają się, aby młodsi koledzy czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. Uczniowie poznają sie wzajemnie poprzez wspólne działania.