AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Ratujemy i uczymy ratować

Program "Ratujemy i uczymy ratować" powstał z inicjatywy fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jego celem jest przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak największej liczby nauczycieli, którzy następnie zorganizują takie zajęcia w swoich placówkach. Przedstawicielkami naszej szkoły, które ukończyły kurs, są: p. Katarzyna Niedziela i p. Agnieszka Goraus. Dzięki temu otrzymaliśmy nieodpłatne materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji pierwszej pomocy z dziećmi: pięć fantomów, podręczniki, płyty DVD i tekturowe telefony. Program szkolenia obejmuje podstawy pierwszej pomocy: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Przeszkoleni zostaną wszyscy uczniowie. Dnia 15.11.2010r. na zebraniu ogólnym, przygotowany został pokaz dla rodziców, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności jako młodzi ratownicy. Również dorośli mieli okazję spróbować swoich sił, wykonując wdechy ratownicze i masaż serca na fantomach.