AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Cała Polska czyta dzieciom

NAWYK CZYTANIA I MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK MUSI POWSTAĆ W DZIECIŃSTWIE 
Uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać. Nie rozbudzamy w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się ich ogromną przyjemnością i potrzebą! Wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością i nudą. Dlatego porzucają czytanie na rzecz telewizji. Nie stają się czytelnikami na resztę życia, tracą szansę na ciągłą edukację, na stały rozwój intelektualny i zawodowy. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności! Dlatego nasza szkoła od wielu lat efektywnie uczestniczy w akcji czytania. Codziennie przez pięć minut nauczyciele czytają uczniom wybraną książkę. W czasie trwania "Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom" zapraszamy do placówki gości, którzy również czytają naszym wychowankom.