Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Konkursy

Wykaz konkursów w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1. Konkurs z historii dla klas 4-8: ESCAPE ROOM z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 termin na przesłanie odpowiedzi - 7 maj 2020 r.

 NAGRODA: ocena celująca z historii 

 link tiny.pl/7m3k9