Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLASOWICACH

 

 

GODZINY PRACY ZSP W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Dyrektor mgr Agnieszka Rozmarynowska przyjmuje Rodziców od 800 - 1500, z wyłączeniem godzin zajęć dydaktycznych.

Sekretarz ZSP mgr Anna Sobkowicz, Katarzyna Socha, godziny pracy 700 - 1500

Godziny pracy intendenta: poniedziałek - piątek 700 - 1300 

Praca logopedy: środa 900 - 1425, czwartek 1215 - 1425

Pielęgniarka szkolna: środa 800 - 1130

Dyżur nauczyciela zaczyna się przed lekcjami o 730 – dzieci, które będą wcześniej, czekają w holu pod opieką woźnej. Świetlica zapewnia opiekę codziennie do 1520


Kalendarium roku szkolnego 2019/2020:

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

6 - 8 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2019 r.

21, 22, 23 kwitnia 2020 r. (egzaminy ósmoklasisty)

12 czerwca 2020 r. 

(Szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
zgodnie z potrzebami rodziców)

 

Przerwy śniadaniowe: 9.40 – 9.50 i 10.35 – 10.45 

Przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50 

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 

 

  Zebrania z rodzicami

Konsultacje indywidualne dla rodziców

11 września 2019 r.

12 listopada 2019 r.

9 stycznia 2020 r. 

31 marca 2020 r.

12 maja 2020 r.

(lub wg potrzeb oddziałów klasowych)

Zgodnie z potrzebami rodziców
i nauczycieli

(po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną)